Arbore genealogic

November 20th, 2009 Leave a comment Go to comments

Dupa cum spunea Bunicu`(colonel în rezervă Aurică Laudoniu), cu glas patriarhal din capul mesei:Această valoroasă cronică familială a neamului Lăudoneştilor, întocmită de vărul Ioniţă al Dochii, la data de 12 iulie 1988, urmează a fi continuată , actualizată, de urmaşii respectivi, momentan nemaicorespunzând situaţiei. Acest act familial este conform cu originalul. Fiind întocmit în anul 1988, vărul Ioniţă n-a cunoscut la data respectivă o mulţime de modificări survenite în sânul familiei Laudoneştilor, privind strănepoţii şi stră-strănepoţii strămoşului nostru Dinu Laudoni. Întocmirea acestui preţios act familial s-a făcut la insistenţele subsemnatului pe lângă vărul Ioniţă al Dochii, cu care eram, în afară de gradul de rudenie şi foarte bun prieten.

….si luand-o din arhiva familiei, am tehnoredactat-o si am pus-o si aici, ca mai sunt cativa, putini Laudoni(u) prin tara si poate ii intereseaza.

ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI LAUDONI (LAUDONIU)

Acest nume de Laudoni a fost unic în ţară, şi numai în comuna Izverna, plasa Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi. Pe drumul vieţii, oameni marcanţi sau de elită ai societăţii au afirmat că numele de Laudoni ar fi de origine austriac, alţii că este englez, dar opinia intelectualităţii a definitivat că este de origine italian (roman).

DINU LAUDONI, s-a pripăşit pe meleagurile comunei Izverna poate în primele decenii ale secolului al XIX-lea.
Deduc c@ strămoşul nostru Dinu Laudoni, ca mercenar, s-a înrolat în divizia de panduri a lui domnul Tudor Vladimirescu, care pe lângă Moşnenii natali ai comunei Izverna a împroprietărit şi alte neamuri de oameni: Arvat, Laudoni şi alţii. Soţia lui Dinu Laudoni cu numele de Iovana, singură se identifică sârboaică, a adus pe lume doi băieţi şi două fete: Ion, Maria, Iancu, şi Opriţa. Nu cunosc anul de naştere al acestor copii, dar cunosc cu precizie anul de naştere al bunicului meu direct, Ion Dinu Laudoni, care a încetat din viaţă la vârsta de 66 de ani, în ziua de 24 decembrie 1916, deci născut în anul 1850. A făcut parte din dorobanţii români care au luptat pentru independenţa naţională la Plevna, Vidin, etc. A fost decorat sub domina regelui Carol I al României.

- A. ION DINU LAUDONI s-a căsătorit cu Dochia, fata lui Pătru Ţolea din comuna natală Izverna. Din această căsătorie au rezultat nouă copii, şase au decedat, trei rămânând în viaţă: Constantin, Paul şi Marina.

1.CONSTANTIN, fiul lui Ion Dinu Laudoni s-a căsătorit cu Domnica, fata lui Pătru Covăsală zis Pătru lu` Marin de la Ogaşul Mare, partea de est a comunei. Constantin I.D.Laudoni şi soţia lui au adus pe lume cinci copii: Ioana, Pătru, Ion, Domnica şi Gheorghe.
a) IOANA lui Constantin I. D. Laudoni căsătorită cu Ilie Negrea din Nadanova. Au rezultat un băiat şi trei fete. Băiatul este urmaş sau înfiat de Haralambie Vuescu, fetele căsătorite la Balta Sărată lângă Caransebeş.
b) PĂTRU, fiul lui Constantin I. D. Laudoni a dispărut în cel de-al doilea război mondial.
c) ION, fiul lui Constantin I. D. Laudoni, căsătorit cu Maria, fata lui Nicolae Perneac: a rezultat un băiat şi o fată. Băiatul, ca inginer, lucrează în Arad. Fiica lui Ion, Lenuţa, lucrează la Balta Sărată, are o fată şi un băiat.
d) DOMNICA, fiica lui Constantin I. D. Laudoni nu s-a mai căsătorit dar a născut o fată cu numele Florentina. S-a căsătorit cu un neamţ tot la Balta Sărată. Soţul ei, neamţul, a avut neamuri în R.F.G., legitim s-a dus în Germania Federală şi şi-a luat şi soţia cu copilul în Germania.
e) GHEORGHE este cel de-al cincilea copil al lui Constantin I. Dinu Laudoni. La vârsta de 14 a avut o moarte tragică, căzând dintr-un copac.

2. PAUL al lui Ion Dinu Laudoni s-a căsătorit cu Elisaveta, fata lui Constantin Despu. A rezultat un singur copil, Ion zis Ioniţă. Paul la vârsta de de 37 de ani a decedat, soţia sa s-a recăsătorit, copilul a fost crescut de mama lui Paul, Dochia lui Ion Dinu Laudoni. Şi băiatul a purtat numele de Ioniţă al Dochii (tatăl inginerului Ionel Laudoni).
a) IONIŢĂ, băiatul lui Paul Ion Dinu Laudoni s-a căsătorit cu Ioana, fata lui Ion G.D. Panţir (Ion al Moşului). Ioniţă şi Ioana Moşului au adus pe lume cinci copii: Ionel, Elisaveta, Elena, Gheorghe şi Paul.
- Ionel, ajuns inginer, căsătorit cu o fată ingineră ca şi el , au doi copii: fată şi băiat, amândoi ingineri. Băiatul este căsătorit, fata este necăsătorită. Ionel şi soţia lui, Diamanta au funcţii de mare răspundere în statul nostru.
- Elisaveta fata lui Ioniţă al Dochii căsătorită cu Simion Covăsală; a rezultat un băiat, Simion a decedat; Elisaveta s-a recăsătorit cu Ioniţă Cristescu – încă un copil. Cel făcut cu Simion Covăsală e muncitor cu înaltă calificare, lucrează la Arad şi are doi copii: un băiat şi o fată. Elisaveta are un băiat, ca rod al căsătoriei cu Ioniţă Cristescu, muncitor cu înaltă calificare care lucrează la Reşiţa.
- Elena, fata lui Ion Paul D. Laudoni e căsătorită cu un neamţ care a decedat, are doi copii, un băiat şi o fată, şi patru nepoţi.
- Gheorghe, băiatul lui Ioniţă a murit înainte de a împlini un an.
- Paul lui Ioniţă al Dochii este inginer silvic. Căsătorit cu o fată din Slatina, Nera, a rezultat un băiat. Paul a fost şeful Ocolului Silvic Anina timp de 22 de ani, în prezent e profesor la liceul silvic de la Pădurea Verde Timişoara. Băiatul lui este student ^n anul patru.

3. MARINA, cel de-al treilea copil al lui Ion Dinu Laudoni căsătorită cu Gheorghe Mihai Panţir, Gheorghe al lui Meilă al Sandei. Fac o singură fată care se căsătoreşte cu Vasile I. Popescu, Vasile al lui Ion al lui Ioniţă. Fata Marinei lui Ion Dinu Laudoni face doi copii, Ion şi Stelică. Ion Popescu de azi şi Stelică Popescu ginerele lui Ion Tudor, Ion al Polinii. Amândoi au copii.

Aici se încheie cu descendenţii urmaşi ai lui Ion Dinu Laudoni.

- B. MARIA lui Ion Dinu Laudoni. Căsătorită cu Meilă Şerban, au un băiat şi o fată, Ion şi Ana.

1. ION al Marii lui Dinu Laudoni (zis şi Ion al lui Meilă Şerban) se căsătoreşte cu Ioana, fata lui Basarab din Gornoviţa. Ion al lui Meilă Şerban şi Ioana fac un băiat şi două fete: Pătru, Ioana şi Elisaveta.
- IOANA lui Ion al lui Meilă se căsătoreşte cu Nicolae Despu (Cotonogu). Fac doi copii: Ionel şi Nicuşor. Au copii amândoi.
- PĂTRU al lui Meilă Şerban se căsătoreşte cu Maria, fata lui Pătru Moşneanu. Nu fac copii, căsătoria se destramă. Pătru se recăsătoreşte cu Elena, fata lui Nicolae al lui Pătru Despu (Şisu). Fac o singură fată: Dina. Aceasta se căsătoreşte cu un om din lunca mare. Fac copii.
- ELISAVETA, fata lui Ion al lui Meilă Şerban se căsătoreşte cu învăţătorul Niţescu Gheorghe, de fapt şi Elisaveta a fost învăţătoare. Fac trei copii: Nicuşor, Ionel şi Vasile. Şi copii cunt oameni de elită ai contemporaneităţii.

3. ANA fata Mariei lui Dinu Laudoni şi a lui Meilă Şerban se căsătoreşte cu Ilie Popiţu. Rezultă o singură fată, Maria lui Ilie Popiţu care se căsătoreşte cu Gheorghe al lui Filip Cionca. Nu fac copii, căsătoria se destramă. Maria fata lui Ilie Popiţu se recăsătoreşte cu fata lui Ion al Lii lui Covăsală de pe deal. Rezultă două fete: Călina şi Lia. Călina se căsătoreşte cu Grigore al lui Ion Pârvănescu care decedează, Călina se recăsătoreşte cu Haralambie Râpeci, dar nu au copii. Lia se căstoreşte cu Nică al lui Gh. Covăsală (Cristea). Rezultă trei copii. Căsătoria se destramă, Lia se recăsătoreşte. Până aici descendenţii urmaşi ai Mariei, fata lui Dinu Laudoni.

C. IANCU, băiat al lui Dinu Laudoni, se căsătoreşte cu Maria care e soră cu Paraschiva, soţia lui Gheorghe Dulan de după Goruni şi cu Ana, soţia lui Gh. Beniog. Nu cunosc ale cărui fete eu fost. Doar că Paraschiva, femeia lui Gheorghe Dulan a avut o fată cu numele de Maria pe care a căsătorit-o cu Ion al lui Paul Cionca. Deci mama Mariei al lui Ion al lui Paul Cionca a fost soră bună cu Maria soţia lui Iancu Dinu Laudoni. De aici copii lui Iancu Dinu Laudoni şi nepoţii sunt rudă cu Cioncanii.
Iancu lui Dinu Laudoni şi soţia sa Maria au făcut trei copii, Ion Gheorghe şi Pătru.

1. ION, copilul lui Iancu lui Dinu Laudoni se căsătoreşte cu Elisabeta fata lui Nicolae Stiocan zis Nicolae al lui Ion. Ion al lui Iancu lui Dinu Laudoni şi Elisaveta fac doi copii, Nicolae şi Pătru.
a) NICOLAE al lui Ion al lui Iancu Laudoni se căsătoreşte cu Marina fata lui Nicolae Popiţu. Nicolae al lui Ion al lui Iancu face doi copii: Gheorghe şi Pătru, zis Coliţă.
- Gheorghe se căsătoreşte în Timişoara cu o maghiară şi fac împreună doi băieţi şi o fată.
- Pătru lui Nicolae al lui Ion al lui Iancu lui Dinu Laudoni studiază în în Harcov (URSS), devine inginer agricol şi se căsătoreşte la Băile Herculane, cartier Pecinişca. Nu face copii şi decedează într-un accident rutier.
b) PĂTRU, zis Petrache, copil al lui Ion al lui Iancu Dinu Laudoni se căsătoreşte cu Domnica, fata lui Vasile Moşneanu, Vasile al lui Deana. Fac un băiat şi o fată. Domnica, soţia lui Petrache decedează dar rămâne Luţă, băiatul Domnichii lu Petrache şi Aristiţa. Amândoi căsătoriţi au copii, Luţă are fată subingineră la industrie. Petrache după pierderea soţiei se recăsătoreşte cu Zamfira, fata lui Petrache Gheorghiceanu. Fac un băiat (Petrache) care e căsătorit şi are un copil.

2. GHEORGHE, al doilea băiat al lui Iancu lui Dinu Laudoni, se căsătoreşte cu Stana, fata lui Alexa Gârmencea. Gheorghe cu Stana fac patru copii: Iancu, Răducan, Constantin şi Pavel.
a) IANCU se căsătoreşte cu Domnica, fata lui Gheorghe Pârvănescu, fac un băiat şi o fată pe nume Gheorghe şi Maria.
- Gheorghe mai este numit Gheorghiţă Laudoni, student la institutul de filologie din Budapesta, se căsătoreşte cu o fată de origine română, profesoară din Ungaria. Amândoi lucrează în Bucureşti, au un singur băiat care e inginer: Ovidiu Laudoni. Gheorghiţă, după terminarea studiilor a lucrat în diplomaţie şi alte funcţii importante.
- Maria este numită Marioara lui Iancu al lui Gheorghe al lui Iancu Laudoni, este căsătorită cu Gheorghiţă Mimiş, (al lui Nicolae al lui Mimişoiu), miner. Au o fată, învăţătoare, căsătorită cu un învăţător. Au doi băieţi.
Iancu, tatăl lor, decedează, soţia lui, Domnica rămânând văduvă de tânără, nu se mai recăsătoreşte şi îşi creşte în continuare băiatul şi fata.
b) RĂDUCAN, copilul lui Gheorghe al lui Iancu D Laudoni se căsătoreşte cu Elena, fata lui Gh. Covăsală zis a lui Pană. Rezultă un băiat cu numele de Gheorghe. Răducan, tatăl lui, moare în al doilea război mondial Lena rămânând văduvă de război din 1941.
Gheorghe, băiatul lui Răducan se căsătoreşte cu cu o fată din satul Selişte comuna Izverna, rezultând un băiat, iar căsătoria se destramă. Gheorghe lucrează în cadrele Armatei, se recăsătoreşte în Piteşti, are copii şi cu cea de-a doua femeie.
c) CONSTANTIN fiul lui Gheorghe Iancu D. Laudoni se căsătoreşte cu fata lui Constantin Perneac. Rezultă o fată care decedează, de asemenea decedează şi soţia. Constantin Gh. Ion Dinu Laudoni se recăsătoreşte cu Maria, fata lui Ion Dumitrache din Dealul Lung. Fac doi copii: Constantin (Costică) şi Aurică.
- Costică se căsătoreşte prin lume, are un băiat şi o fată. Este asistent medical
- Aurică al lui Constantin Gh. I. D. Laudoni este inginer agricol, căsătorit în judeţul Constanţa. Nu are copii.

3. PĂTRU cel de-al treilea copil al lui Iancu lui Dinu Laudoni care a purtat numele de Pătru lui Iancu Laudoni. Pe acesta Iancu lui Dinu Laudoni l-a dat de suflet sorei soţiei lui Ana lui Beniog (înfiat testamentar). Pătru lui Iancu lui Dinu Laudoni se căsătoreşte cu Domnica fata lui Petre Surdu fiind la mătuşa lui Ana lui Gheorghe Beniog. Pătru lui Iancu cu soţia lui Domnica fac doi copii: Paulina zisă Polina şi Aurică zis Aurică al lui Pătru lui Iancu Laudoni.
a) POLINA, fata lui Pătru Iancu Dinu Laudoni s-a căsătorit cu Gheorghe (zis Gheorghiţă) Căpăstraru, au doi băieţi:
- Gheorghe (profesor), zis Gicu Căpăstraru, învăţător în comuna natală, căsătorit cu Maria Basarabă Ciucur, din Prejna, profesoară, directoarea şcolii din comuna Izverna. Au doi copii: Dragoş – inginer, şi Mihaela – profesoară.
- Aurel (inginer silvic), directorului ocolului silvic Caransebeş. Aici se termină descendenţa lui Iancu lui Dinu Laudoni.Este căsătorit cu o fată din Teregova. Au o fată doctoriţă căsătorită cu un doctor.
b) AURICĂ al lui Pătru lui Iancu Laudoni, profesor de liceu, se căsătoreşte cu Elvira Răiculescu (Puica), fata lui Ion Răiculescu, magisatrat la tribunalul Mehedinţi şi preşedinte al acestuia. Aurică al lui Pătru lui Iancu Laudoni a fost ofiţer după cel de-al doilea război mondial, ieşind la pensie cu gradul de colonel. Este veteran de război. Are un băiat: Mihai.
Mihai, zis Pupu este inginer mecanic, căsătorit cu Anişoara Ghelmeziu (biolog). Au un băiat cu numele de Matei George Laudoniu, licenţiat al Facultăţii de Geografie.
Aurică al lui Pătru lui Iancu Laudoni are domiciliul în Bucureşti dar vine vara la casa părintească.

D. OPRIŢA – este cel de-al patrulea copil al lui Iancu lui Dinu Laudoni. Este căsătorită cu Niţă Stoican. Fără copii au avut o casă mică unde e casa lui Becheru. Niţă cu Opriţa au vândut la Becheru care a avut o singură fată şi a măritat-o după Petrache Şuţu al lui Isfan de Izvorul Coşuştei. Acest Petrache a făcut casă nouă şi cu etaj pe vatra casei fostă a lui Niţă Stoican. De la Opriţa, sora bunicului meu am învăţat rostul sărbătorilor din calendarul ortodox.

Adnotări:
Familia Dinu Laudoni îşi are descendenţi în toate colţurile ţării. În Bucureşti trei familii au numele Laudoni. În Arad o familie, în Timişoara a fost o familie, în prezent două familii, în Reşiţa două familii cu numele Laudoni. În Piteşti o familie, în judeţul Constanţa o familie. Aceste familii au în inventarul lor pentru transport peste 10 automobile, şi nici un car cu boi cum a avut străbunicul nostru Dinu Laudoni.
19 iulie 1988. Ion Paul Laudoni, zis Ioniţă al Dochii – strănepot al lui Dinu Laudoni, Ioniţă al Dochii (Ionuţ Laudoni)

Share it now!
 1. Anca
  January 29th, 2010 at 23:56 | #1

  :)))))))))) mi-a placut lectura :D

  Spor in toate!!

 2. CRISTIAN LAUDONIU
  March 8th, 2010 at 00:10 | #2

  AM SI EU UN ARBORE GENEALOGIC EXTRAS DIN JURNALELE BUNICULUI MEU VEZI 2a “IONIŢĂ, băiatul lui Paul Ion Dinu Laudoni “. DE ACOLO ANALIZAND SI CALCULAND APROXIMATIV IN NR.GENERATII x ANII PER GENERATIE COMPARAND SI CU CU DATE ISTORICE AM GASIT CA EXISTA PROBABILITATEA CA ARBORELE SA INCEAPA IN SECOLUL 18 SI NU 19 DECI UNDEVA PE LA 1730-1750 . EXISTE COINCIDENTE CU O CAMPANIE AUSTRIACA DE RAZBOI INTR-UN CONFLICT RUSO TURCO AUSTRIAC DESFASURAT IN ZONA SUDULUI ROMANIEI DE AZI . M-A INTERESAT ACEAST ASPECT IN URMA VIZUALIZARII STATUII IMPARATESEI TEREZA DIN VIENA CU CEI 4 GENERALI PE COLTURI DIN CARE UNUL SE NUMEA LAUDON SI ESTE SINGURUL CARE ARE TRASATURI MAI DURE ALE FETEI FATA DE CEILALTI TREI. CINE POATE AJUNGE LA VIENA ROG SA VADA. MONUMENTUL ESTE BINECUNOSCUT. DACA SE CAUTA PE UN MOTOR CAUTARE ( EG. GOOGLE) “LAUDON” VOR APARE MULTE LINKURI LA DENUMIRI CU ACEASTA RADACINA DIN AUSTRIA. DACA ORIGINEA ESTE ITALIANA SA NU UITAM CA NORDUL ITALIEI ARE INFLUENTE AUSTRIECE. IN DOLOMITI DE VORBESTE GERMANA…EU SUNT NEPOT AL “IONIŢĂ, băiatul lui Paul Ion Dinu Laudoni “.

 1. No trackbacks yet.